Föreningar
Radio Solsta
Sända närradio
92,2Tyvärr har sändningarna över 92,2 upphört vid årskiftet 2023/2024.


Vägen har en ny hemsida under uppbyggnad som redan nu kan lyssnas till via:
radiovagen.com
Radio Vägen
Radio Solsta

Radio Solsta är en paraplyorganisation för de föreningar i Karlstad kommun som sänder närradio.
Radio Solsta sköter administration och sändningstider och kontakt med DARUB som ansvarar för sändaren.
Vidare är Radio Solsta  förhandlingspart mot myndigheter, STIM, Ifpi mfl.
Mail, Radio Solsta: radiosolstad@gmail.com
 
By Pudeln © 2007 2024-02-27